top of page
Etsi
  • Writer's pictureIlari Kuikka

Istumatyöläiset HOI!

Nykyaikana on yhä yleisempää työskennellä tietokoneiden ja mobiililaitteitten parissa. Tämän seurauksena yhä useampi ihminen on alkanut kärsimään niska-hartia seudun vaivoista. Näistä yleisimpiä on erilaiset päänsäryt ja pakotukset. Työasento on yksi suurimmista aiheuttajista näissä oireissa ja seuraavana tulee ihmisten laskenut aktiivisuustaso vapaa-aikana.Tässä työasennossa voi havaita useita ongelmia, mitkä kuormittavat turhaan niska-hartia seutua. Lähdetään purkamaan ylhäältä alaspäin.


1. Pää on hakeutunut lähemmäs näyttöä. Pään paino on keskiarvolta n.4kg. Kun pää työntyy eteenpäin, sen rasitus hartiaseudun lihaksistoon kymmenkertaistuu.


2.Olkanivelet ovat voimakkaassa sisäkierrossa, mikä pitkällä aikajänteellä kiristää etupuolen lihaksia, kuten rintalihaksia ja olkapäitä. Kireät rintalihakset pitävät hartiaseudun jatkuvassa venytyksessä, minne oireet usein ensin ilmeentyy.


3. Selän ryhtilihakset , kuten selän ojentajat ja lapojen välin lihakset ovat passiivisia. Tämä aiheuttaa turhaa kuormitusta selkärangalle ja nivelpinnoille.Tässä on oikeaoppinen työasento, mikä mahdollistaa pidemmät yhtäjaksoiset työrupeamat. Selkärangassa on luonnolliset mutkat ja selän ryhtilihakset on aktiiviset. Kuormitus siirtyy enemmän lihaksistolle, joka ottaa rasitusta pois rangalta ja nivelitä.


Selän aktiivinen lihaksisto pitää huolen olkanivelen oikeasta asennosta. Se ehkäisee rintalihasten dominoivaa asemaa toimistotyössä.Nopeita tuloksia on kuitenkin turhaa odottaa, jos on tehnyt huonossa työasennossa vuosikausia töitä. Hieronta on tehokas keino edistää muutosta työergonomiassa. Hieronnan alussa katsotaan nivelten asennot ja miten hartiarengas kannattelee päätä. Tämän avulla löydetään mahdolliset lihasheikkoudet ja dominoivat lihasryhmät. Lihasenergiavenytys eli MET ( Muscle Energy Technique) venytys on oiva tapa hoitaa kireitä rintalihaksia yhdistettynä koko hartiarenkaan hierontaan.


Kaikki kuitenki lähtee ihmisen omasta halusta kehittää työasentoaan. Se vaatii jokapäivästä keskittymistä oikeaoppisiin suorituksiin, kunnes oikeista suoritusista tulee tapa ja automaatio. Arkeen on hyvä kysyä hierojalta pientä liikepankkia, millä on mahdollista ylläpitää hoitotuloksia pidempään.


Seuraavassa postauksessa näytän muutaman liikkeen ,joten aletaan kasvattaa liikepankkia välittömästi!
bottom of page