top of page
Etsi
  • Writer's pictureIlari Kuikka

Triggerpisteet


Triggerpiste on lihaskudoksessa tunnusteltavissa oleva kohta joka on paineltaessa kivulias. Kipu on paikallinen ja säteilee ennustettavissa olevalle alueelle ilman yksilöllisiä vaihteluja. Triggerpisteet sijaitsevat yleensä lihaksen jännityneissä säikeissä, usiemmiten lihaksen kiinnityskohdan läheisyydessä.


Häiriöiden synty Leon Chaitowin mukaan. (yksi teoriamalli ei välttämättä totuus).


Toimintahäiriö elimistössä aiheuttaa paikallisen lihasjännityksen kohoamisen, joka johtaa alueen aineenvaihdunnan häiriöön. Siitä seuraa iskemiaa joka tarkoittaa hapenpuutetta (verenkierron takia). Kuona-aineet, iskemia ja turvotus aiheuttavat alueelle kipuja ja jännityksiä. Kivun aiheuttaessa lisää jännitystä voi alueella ilmetä lisääntynyttä sidekudostuotantoa ja kiinnikkeitä. Nämä johtavat erinäisiin kovettumiin ja lyhentymiin. Tästä aiheutuu ketjureaktio kalvojen jatkuvuuden takia, joka aiheuttaa ryhtilihasten lyhentymiseen ja faasisten lihasten heikkenemiseen. Faasiset lihakset osallistuvat ensisijaisesti voimantuottoon joita on: kaulan lihakset, yläselän lihakset, suorat vatsalihakset, iso pakaralihas, reiden etuosan lihakset ja pohjelihakset.Lihasten kireys aiheuttaa kireyttä jänteissä ja luukalvossa, josta aiheutuu kipuja. Lyhentymät alkavat rasitaa kehon eri järjestelmiä kuten hengitystä ja ruuansulatusta ja keho rupeaa kompensoimaan lyhentymiä vastaan kuormittamalla ''vääriä'' lihaksia/lihasketjuja, joka johtaa triggerpisteiden syntyyn. Edellä kuvatun tapahtumaketjun seurauksena elimistö on altis erilaisille akuuteille toimintahäiriöille, joita keho ei enää itse pysty korjaamaan.


(Selitin asian ''kansankielellä'' ja jätin selkäydin- ja solutasolla tapahtuvat muutokset selittämättä.)


Aktiiviset ja latentit triggerpisteet


Triggerpisteet luokitellaan aktiivisiin ja latentteihin pisteisiin. Aktiivinen triggerpiste aiheuttaa kipua sekä levossa, että lihasrasituksen yhteydessä, kun taas latentti triggerpiste aiheuttaa kipua ainoastaan palpoitaessa. Latentti triggerpiste voi esiintyä piilevänä lihaksessa vuosien ajan ja sitten muuttua aktiiviseksi triggerpisteeksi. Tälläisen muutoksen myötä vaikuttavat esim. lihaksen liiallinen venytys tai ylikuormitus, toisin sanoen lihaksen ylikuormituksesta johtuva toimintahäiriö, joka voi juontaa juurensa heikentyneen ryhdin, iskun tai loukkaantumisen aiheuttamana.


Oireet


Seuraavat oireet viittaavat aktiivisen tai latentin triggerpisteen olemassaoloon:


  • Venytetyn lihaksen rajoittunut aktiivinen tai passiivinen liikkuvuus ja lihaksen lyhentyminen, sekä liikuteltaessa jäykän tuntuinen liike. Aktiivisella tarkoitetaan henkilön itse tekemää lihastyötä ja passiivisella hoitajan tekemää liikettä.

  • Kyseisen lihaksen heikkous

  • Säteilevä ja tiettyä, kullekkin lihakselle tyypillistä kaavaa noudattava kipu. Aktiivisessa triggerpisteessä säteilykipu ilmenee aktiviteetissa, levossa tai triggerpisteen tunnustelussa. Latentissa pisteessä pisteelle tyypillinen säteily ilmeee vain tunnusteltaessa.


Kuvassa peukalon alla oleva triggerpiste voi säteillä kipua kohti oikeaa hartiaa tai ylöspäin kohti kallonpohjaa.

Lähteet: Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut osteopatiassa ja manuaalisessa terapiassa Philipp Richter ja Eric Hebgen

Comments


bottom of page